Orde van architecten:  www.ordevanarchitecten.be 

Premies energiebesparing:  www.premiezoeker.be  en  www.energiesparen.be

Geografische kaarten Vlaanderen:  www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/ 

Vlaams Architectuurinstituut:  www.vai.be 

Vlaamse overheid - wetgeving ruimtelijke ordening:  www.wonenvlaanderen.be

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf:  www.wtcb.be